Een Leven Lang uit het Atelier

De expositie Een Leven Lang uit het Atelier met werken van Harrie Borgers is
van 13 september 2020 tot en met 6 december 2020 te zien in:

Museum ’t Oude Slot
Hemelrijken 6
5502 HM Veldhoven-Zeelst

Harrie Borgers koos niet voor de muziek zoals enkele van zijn broers en zussen, maar voor het leven als beeldend kunstenaar.
Hij keek, luisterde en voelde nauwgezet. Hij tekende, fotografeerde, schilderde en schreef zijn leven lang.

Een voorbeeld van een werk dat geëxposeerd wordt:

Voorbeeld expositie stuk

De tentoonstelling wordt ingericht door Jan Dams en bevat behalve tekeningen ook foto’s,
geschriften en trivialia gemaakt door de Veldhovenaar Harrie Borgers.

Omdat Harrie zich tijdens zijn leven niet bezig hield met exposeren en verkopen zijn deze werken nog niet eerder getoond aan publiek.

De opening van de expositie Een Leven Lang uit het Atelier is op zondag 13 september.
In het programma is de presentatie opgenomen van het boek ‘Harrie Borgers, getekend’,
samengesteld door Louis Schats, waarin familieleden en vrienden van Harrie over hem vertellen.

Uiteraard zal er ook muziek zijn, gespeeld door leden van de familie.

Themamiddagen

In het najaar 2020 worden op een drietal zondagmiddagen opvallende karakteristieken van de kunstenaar toegelicht:

zondag 25 oktober
het gemak van een alter ego
Harrie was een meester in het verschuiven van de werkelijkheid


zondag 8 november
ernst en flauwekul, chaos en database|
De hardnekkige autodidact Harrie Borgers balanceerde tussen de uitersten


zondag 6 december
het manifest van een 15-jarige
Harrie combineerde punk met pointillisme

Sluiting van de expositie

Boek

Tegelijk met de expositie verschijnt het boek “Harrie Borgers getekend”, waarin het leven van Harrie wordt geschetst door middel van interviews met mensen die hem goed gekend hebben.

Dit boek, full colour, 112 pagina’s, met veel afbeeldingen waaronder circa 40 werken van Harrie verschijnt 13 september en is dan voor 15 euro te koop o.a. bij museum t Oude Slot en Primera Kromstraat in Veldhoven.

Het kan ook rechtstreeks bij de makers worden gekocht door 15 euro over te maken naar rekeningnummer NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. de Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken o.v.v. Harrie Borgers.

Vergeet niet je huisadres bij de omschrijving te vermelden, dan weten ze waar het boek heen moet.